Čo robí starejší na svadbe?

Na svadobnú oslavu Vám ponúkam pestrý program (konkretizovaný na základe vzájomnej dohody):

 • nakoľko k svadbám (ako aj v rámci svadobného sprievodu) neodmysliteľne patrí aj tradičná hudba na ľudovú nôtu (t.j. pred domom ženícha a nevesty, pred kostolom, či úradom, príp. radnicou), ponúkame Vám možnosť hry na živo pri všetkých týchto príležitostiach,
 • hra na živo na sále (prevažne na tradičnú ľudovú nôtu) vrátane konkrétnych požiadaviek svadobčanov,
 • moderná hudba prevažne reprodukovanou formou (výber piesní aj podľa želania svadobčanov),
 • hra na živo pri stoloch na akordeóne so spevom (príp. podľa záujmu vieme skombinovať akordeón s ozembuchom, či akordeón so saxofónom, alebo akordeón so saxofónom a tubou),
 • služby starejšieho v kroji a sprievod svadobnými zvykmi (t.j. odobierka, slávnostný prípitok, poďakovanie, polievočka, začepčenie – slávnostné snímanie vienka a rôzne zaujímavé spoločensko-zábavné hry a svadobné súťaže podľa už konkrétnej dohody so svadobčanmi) sprevádzame príslušnými melódiami.
harmonikár dušan kozovsky

Služby starejšieho na svadbe zastrešujem najmä nasledovne (resp. na základe vzájomnej dohody medzi mladomanželmi a starejším):

 • počnúc slávnostnou svadobnou odobierkou snúbencov od rodičov za prítomnosti najbližších rodinných príslušníkov,
 • ďalej zaujímavým privítaním mladomanželov a ostatných svadobčanov pred svadobnou sálou a ich uvedením do svadobnej sály (+ prípitok, ponúknutie chlebom a soľou, rozbíjanie tanier, prenesenie nevesty cez prah a veršované uvedenie svadobných hostí do svadobnej sály),
 • potom slávnostným ďakovným príhovorom s prípitkom na sále po usadení svadobčanov na miesta (príp. podľa konkrétnych požiadaviek mladomanželov vyzvaním jedného zo svadobných otcov k ďalšiemu slávnostnému príhovoru), a následne vyzvaním na živjó (v prípade požiadavky mladomanželov aj vyzvaním k modlidbe, či predstavení jednotlivých svadobných hostí, a to jednotlivo zo ženinej ako aj z mužovej strany),
 • humorným príhovorom k svadobnej polievke (vrátane humorného delenia kohúta) ako aj moderovaním pri priväzovaní svadobných podbradníkov,
 • ďalej uvedením prvého mladomanželského tanca a následne rodičovského tanca,
 • priebežným organizovaním vopred dohodnutých svadobných súťaží a ďalších rôznych zaujímavých atrakcií na spestrenie svadobnej hostiny a zábavy (napr. známy metlový tanec, či zaujímavý mladomanželský kvíz, hľadanie nevesty, súťaž o financmajstra rodiny, ďalej valaškový tanec, klobúkový tanec, šatkový tanec, varechový tanec, vrabčací tanec, kankán, Greek Dance či svadobná tombolu, zlatá brána, vláčik, letkiss a ďalšie),
 • ohlásením a prednesením krátkeho veršovaného príhovoru pri krájaní svadobnej torty,
 • vyberaním do vienka (vrátane usmernenia), či uvedením a moderovaním “redového tanca” (resp. známej “vykrúcanky”),
 • moderovaním pri hádzaní kytice a sťahovaní podväzku,
 • o polnoci slávnostným začepčením (v prípade záujmu je možné vybaviť aj folklórny súbor, s ktorým na tieto účely spolupracujem), ďalej moderovaním pri zdvíhačke vrátane uvedenia slávnostného prípitku mladého muža a mladej ženy (+ hudobný vstup – napr. svadobná pieseň “Aká je to pekná ruža, keď pobozká žena muža”),
 • a končiac (po prezlečení mladomanželov) ich privítaním už ako ženy a muža, následne uvedením gazdovského tanca ako aj zaujímavým sľubom svokier a svokrov a pod.
DSC_9916-1-2400x2400

Okrem hudobného svadobného programu ponúkam aj služby starejšieho v kroji a sprievod svadobnými zvykmi,

a to najmä nasledovne:

–  Svadobná odobierka – text počnúc slávnostnou svadobnou odobierkou snúbencov od rodičov za prítomnosti najbližších rodinných príslušníkov,
– ďalej zaujímavým privítaním mladomanželov a ostatných svadobčanov pred svadobnou sálou a ich uvedením do svadobnej sály,
– potom slávnostným ďakovným príhovorom s prípitkom na sále po usadení svadobčanov na miesta, a následne vyzvaním na živjó (prípadne aj vyzvaním k modlidbe),
– humorným príhovorom k svadobnej polievke (vrátane humorného delenia kohúta),
– ďalej uvedením prvého mladomanželského tanca a následne rodičovského tanca,
– priebežným organizovaním vopred dohodnutých svadobných súťaží a ďalších rôznych zaujímavých atrakcií na spestrenie svadobnej hostiny a zábavy (napr. známy metlový tanec, či zaujímavý mladomanželský kvíz, hľadanie nevesty, súťaž o financ majstra rodiny, ďalej valaškový tanec, klobúkový tanec, varechový tanec, vrabčací tanec, kankán, Greek Dance či svadobná tombolu, zlatá brána, vláčik, Letkiss a pod.),
– ohlásením a prednesením krátkeho veršovaného príhovoru pri krájaní svadobnej torty,
– vyberaním do vienka, či uvedením a moderovaním Redového tanca,
– moderovaním pri hádzaní kytice a sťahovaní podväzku,
– o polnoci slávnostným začepčením (v prípade záujmu je možné vybaviť aj folklórny súbor, s ktorým na tieto účely spolupracujem), ďalej moderovaním pri zdvíhačke vrátane uvedenia slávnostného prípitku mladého muža a mladej ženy,
– a končiac (po prezlečení mladomanželov) ich privítaním už ako ženy a muža, následne uvedením gazdovského tanca ako aj zaujímavým sľubom svokier a svokrov a pod.

Na všetkom potrebnom sa dá dohodnúť najlepšie na osobnom stretnutí.

Všetkými potrebnými rekvizitami (vrátane svadobných podbradníkov, či čepca a ozdobeného klobúka potrebného pri začepčovaní) disponujem, čím odpadá ďalšia starosť mladomanželov.